dr inż. Tomasz Stefaniuk strona www logo uph grafikaInstytut Zarządzania i Marketingu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach::Dydaktyka

::Publikacje

::O mnie

::Home

dr inż. Tomasz Stefaniuk strona www

Aktualności


Uwaga WYNIKI TESTU 2020

Procesy informacyjne w zarzadzaniu stacjonarne
wpisałem w USOS-ie!!!!!


Uwaga!


konsultacje: piatek, godz. 10.15-11.45, s. 3, ul. Żytnia 17/19
Kontakt


e-mail: tstefaniuk@uph.edu.pl

tel. (025)643 17 08


New Page 1

Publikacje:Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015
 • Stefaniuk .T, Człowiek jako najważniejszy podmiot i przedmiot systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w gospodarcze opartej na wiedzy [w:] B.Mikuła (red) Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015. ISBN 978-83-941580-0-2.
 • Stefaniuk T., Dawidziuk R., Polskie centra logistyczne na tle centrów europejskich - analiza porównawcza i perspektywy rozwoju [w:] K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka (red), Współczesny marketing i logistyka - innowacyjne rozwiązania, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2015. ISBN 978-83-61071-95-2Rok 2014


 • Stefaniuk T., Mikuła B., Information security in organization in the Knowledge-based Economy [in:] Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (edit.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, SudioEMKA, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-64437-19-9 , ss: 181
 • Stefaniuk T., Model partnerstwa uczelniwyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 27(2014),
  >>>Pobierz darmowy fragment książki <<<  • Stefaniuk T., Nowoczesna promocja uczelni wyższej [w:] Nogalski B.,Wójcik-Augustyniak M. (red). Uczelnia Inteligentna, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, ISBN:978-83-7051-751-9, ss.193

  • Stefaniuk T., Zarządzanie informacją na uczelni wyższej [w:] Nogalski B.,Wójcik-Augustyniak M. (red). Uczelnia Inteligentna, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, ISBN:978-83-7051-751-9, ss.193

  • Stefaniuk T., Internetowe formy sprzedaży produktów na przykładzie Krośnieńskich Hut Szkła Krosno S.A. [w:] Pieniak-Lendzion K., Nowogródzka T., (red). Współczesny marketing i logistyka-globalne wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014, Siedlce 2014, ISSN: 2083-4179, ss.507

  • Stefaniuk T., Chalimoniuk D., Public Relations przedsiębiorstw branży TSL [w:] Pieniak-Lendzion K., Nowogródzka T., (red). Współczesny marketing i logistyka-globalne wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014, Siedlce 2014, ISSN: 2083-4179, ss.507
  Rok 2013

  Rok 2012

  Lata 2010-2011

  Lata 2008-2009
  • Stefaniuk T., Virtual Team effectiveness model [w:] Wereda W., Starnawska S.,(red.), Cyclicality, financial safety, and business creativity as the challenges of the modern word , Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 247-258, ss. 304, ISBN 978-83-7051-551-5

  • Stefaniuk T., Znaczenie systemu komunikacji w budowie relacji w zespole wirtualnym [w:] Kardas J.S.(red.), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi , Studio Emka, Warszawa 2009, s. 122-131, ss. 243, ISBN 978-83-60652-47-3

  • Stefaniuk T., Skuteczność pracy zespołu wirtualnego [w:] Potocki A.(red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych , Difin, Warszawa 2009, s. 559 - 568, ss. 568, ISBN 978-83-7641-119-4

  • Stefaniuk T., Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 83, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 121-134, ss. 265, PL ISSN 1896-5822

  • Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T., Management 2009, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 81, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 167-172, ss 203, ISSN 1896-5822

  • Stefaniuk T., Zarządzanie informacją [w:] Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008 s. 478-493, ss. 551, ISBN 978-83-7251-892-7

  • Stefaniuk T., Zarządzanie projektami [w:] Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008 s. 351-364, ss. 551, ISBN 978-83-7251-892-7

  • Stefaniuk T., Virtual Project Team - good solution for the uncertainty world [w:] Wereda W., Starnawska S.,(red.), Uncertainty -risk or opportunity. Corporate business perspective , Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 s. 145-152, ss. 293, ISBN 978-83-7051-519-5

  • Dworecki S.E., Stefaniuk T., Informatyzacja procesów logistycznych przedsiębiorstwa [w:] Dworecki S.E. (red.), Usprawnianie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s. 182-239, ss 257, ISSN 0860-2719

  • Stefaniuk T., Komunikacja w zespole wirtualnym [w:] Stabryła A., (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, Kraków 2008, s. 419-427, ss 758, ISBN 78-83-7252-416-4

  • Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T., Management 2008, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 78, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s. 279-

  Lata 2005-2007
  • Stefaniuk T: Zarządzanie zespołem pracującym w formie telepracy. [w] Kardas J., Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 211-218, ss 297, ISSN 0860-2719

  • Włodarski A., Stefaniuk T., Chalimoniuk D.: E-learning w procesie dydaktycznym. Op inie nauczycieli akademickich i studentów kierunku zarządzanie i marketing Akademii Podlaskiej w Siedlcach. [w] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 76, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 161-170, ss 213, ISBN 1896-5822

  • Stefaniuk T.: Przesłanki rozwoju telepracy w Polsce[w] Cisek M., Antczak S.:Wiedza i technologia we współczesnej organizacji,Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2006, s. 203-214, ss245, ISSN 0860-2719

  • Stefaniuk T.: Telepraca jako szansa rozwoju ubogich regionów.[w] Plawgo B.:Polska Wschodnia determinanty rozwoju,Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok, 2006. s. 711 - 724, ss. 1067, ISBN 83-922599-7-1

  • Klimkiewicz Z., Chalimoniuk D., Stefaniuk T., The use of Informatic tools in the didactic process on the basis of opinions of academic faculty and students of Management and Marketing at University of Siedlce, Materiały konferencyjne INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARING IN EDUCATION, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2006, s. 77 -82, ss. 126, ISBN 978-83-88910-13-5

  • Stefaniuk T: Telepraca - wyzwanie dla praktyki i teorii zarządzania. Zeszyt naukowy nr 1/2006 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 2006, s. 85-92, ss 157, ISBN 83-88629-19-0

  • Stefaniuk T: Proces kontroli w zespole specjalistów[w] materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Intellect 2005, 25-27 listopada 2005r Kazimierz Dolny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2005, s. 214-125, ss. 532, ISBN 83-914730-8-2.

  • Stefaniuk T: EPolska - marzenia czy rzeczywistość? Ocena realizacji przenoszenia usług publicznych na platformę elektroniczną na przykładzie urzędów administracji publicznej w Siedlcach. [w] Hejduk I.,Ciborowski L:Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Siedlce 2005, s. 109-118, ss. 459, ISBN 83-7051-353-0.

  • Stefaniuk T:Ocena możliwości wykorzystania elementów e-learningu na studiach zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach. [w] Jankowski K, Sitarska B, Tkaczuk C.:Media i metody wspomagające jakość kształcenia.Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Siedlce 2005, s.307-316, ss. 413, ISBN 83-7051-356-5

 • | Copyright:Tomasz Stefaniuk. | Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020. |